Ufaj, kontroluj i zabezpieczaj - pracownicy to najsłabsze ogniwo

Urządzenia biurowe znajdujące się w przedsiębiorstwach są coraz bardziej niezawodne, szczególnie gdy w należyty sposób dba się o ich stan. Dotyczy to zarówno kwestii oprogramowani antywirusowego, stosowania silnych haseł oraz postępowania zgodnie z obowiązującymi procedurami. Te powinny być wprowadzone oraz przestrzegane, ponieważ odgrywają zasadniczą rolę w przypadku bezpieczeństwa informacji, które są przechowywane i przetwarzane w każdej firmie. Kwestie kradzieży danych, ich zmiany czy też usuwania, stają się w ostatnich latach coraz częściej spotykane. Wydawałoby się, iż każdy doskonale zna zasady i potrafi zgodnie z nim postępować, jednak, jak pokazuje rzeczywistość, nie zawsze przekłada się to na działanie. Czasami bowiem z wygody, innym razem z braku czasu, zapominamy o tym, że pomijając procedury bądź wewnętrzne instrukcje, stajemy się zagrożeniem. Z drugiej strony, pracodawcy bardzo często pokładają zbytnie zaufanie w swoich pracownikach. Ci bowiem w godzinach pracy nie zawsze korzystają ze sprzętów do celów służbowych. Przeglądając różne strony internetowe, jesteśmy narażeni na atak wirusów oraz złośliwego oprogramowania. Podobnie jest w sytuacji, kiedy korzystamy z tak powszechnych dziś portali społecznościowych. Rozwiązaniem staje się blokowanie takich stron. To jednak nie pomoże, gdy oprogramowanie antywirusowe jest przestarzałe bądź wyłączone. W dużych firmach, w celu uzyskania dostępu do programów, komputera i innych sprzętów, należy posługiwać się specjalnymi hasłami. Często jednak pracownicy mają tendencję do tego, by ułatwiać sobie życie. Zapisują więc hasła na karteczkach, które można znaleźć na biurku lub w innym widocznym miejscu. Dla wielu osób są to drobiazgi, jednak bardzo często problem z bezpieczeństwem informacji w danym biurze, zaczyna się od drobnostek i od ułatwiania sobie codziennych czynności. Zwracania uwagi na takie niewłaściwe zachowania uczą profesjonalne szkolenia, które powinny odbyć osoby mające dostęp do poufnych danych. W niektórych firmach zwraca się nawet uwagę na to, by osoba obsługująca komputer, siedziała w taki sposób, by klawiatura nie była widoczna ani przez okno, ani dla osób postronnych znajdujących się w biurze. Nie jest to żadna fanaberia, ale dbanie o interesy i dobro firmy.