Informacje - kradzieże, zmiana i usuwanie - jak temu przeciwdziałać?

Nie od dziś wiadomo, że niewiedza jest jedną z przyczyn pojawiania się problemów nie tylko w przypadku osób indywidualnych, ale również w wielu firmach. Jednak najgorsze jest lekceważenie problemów, o których istnieniu doskonale się wie. Nie sprawi to, że będą one mniejsze ani tym bardziej, że w cudowny sposób znikną. O ile na brak kompetencji i kwalifikacji można znaleźć radę, to już na bezmyślność, trudno znaleźć jest skuteczny sposób. Często dopiero w wyniku zaistnienia problemu, wiele osób zaczyna szukać rozwiązania. W takich przypadkach jednak najczęściej jest już za późno i należy ponieść dodatkowe koszty, nie tylko finansowe, ale i związane z nadszarpniętą reputacją oraz dobrą opinią. Kwestia ta jest szczególnie ważna w przypadku danych, które firmy najczęściej przechowują na nośnikach cyfrowych. Mają one co prawda bardzo rozmaity charakter, jednak często stanowią źródło istotnych informacji o klientach, prowadzonej działalności, planach inwestycyjnych oraz kontrahentach. Dane osobiste podlegają ustawowej ochronie, dlatego dostęp do nich musi być ograniczony, by nie dostały się one w niepowołane ręce, także konkurencji. Obowiązujące procedury, instrukcje oraz wymagania, powinny zostać więc ujednolicone i funkcjonować jako oficjalna polityka bezpieczeństwa informacji. Nacisk na poszczególne kwestie obejmujące stosowanie haseł, oprogramowania antywirusowego, jak i reagowanie na nowe, niepewne oprogramowanie - to tylko część z wymogów. Organizowane szkolenia dedykowane dla pracowników biurowych, kadrowych, zarządu i pozostałego personelu, podnoszą świadomość i uczą prawidłowych zachowań. Warsztaty oraz kursy wskazują źródła obecnych zagrożeń i sposoby przeciwdziałania im. Polityka bezpieczeństwa informacyjnego jest koniecznością w dzisiejszych czasach. Coraz większy dostęp do sprzętów elektronicznych, wymusza konkretne działania oraz wprowadzenie procedur, które trudno jest samodzielnie opracować. Obiektywne spojrzenie na te kwestie przez profesjonalistów, znacznie lepiej wskaże najkorzystniejsze kierunki działań oraz przyczyni się do rozwoju firmy i wzrostu jej konkurencyjności na lokalnym i globalnym rynku.