Czy fotoogniwa zaspokoją zapotrzebowanie na prąd?

Pozyskiwanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł budziło początkowo bardzo wiele kontrowersji. Ważnym aspektem, dzięki któremu społeczeństwo zaczęło akceptować energię elektryczną pozyskiwaną z naturalnych źródeł związany jest z kosztami. Okazało się, bowiem, że koszty związane z wyprodukowaniem oraz magazynowaniem energii elektrycznej pozyskiwanej ze słońca są niższe od tych, jakie ponosi elektrownia, aby wyprodukować tą samą ilość energii elektrycznej. Ludzie dostrzegli także, że za pomocą fotoogniw mogą samodzielnie produkować energię elektryczną, a jej nadmiar mogą sprzedawać do elektrowni. W efekcie kolejne korzyści związane z pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych, oraz w pełni przyjaznych dla środowiska naturalnego, stały się jednym z ważniejszych czynników, które spowodowały, że społeczeństwa na całym świecie coraz chętniej zgadzały się na tego rodzaju rozwiązania. Ludzie obawiali się nie tylko kosztów związanych z zakupem takiej energii elektrycznej, ale przede wszystkim szkodliwego wpływu na ich zdrowie. Bardzo szybko okazało się jednak, że tego rodzaju obawy są bezzasadne i niepotrzebne, a fotoogniwa firmy AirGenerator stosowane do pozyskiwania energii ze słońca, nie stanowią zagrożenia dla ludzkiego zdrowia. W konsekwencji na całym świecie zaczęło powstawać coraz więcej elektrowni słonecznych, które odgrywają bardzo ważną rolę w systemie energetycznym poszczególnych państw. Coraz bardziej zaczynamy dostrzegać fakt, że energia elektryczna pochodząca z odnawialnych źródeł pozwala zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną.